ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงคริสตีนาแห่งเนเธอร์แลนด์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== พระประวัติ ==
เจ้าหญิงครีสตินาประสูติเมื่อวันที่ [[18 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2490]] เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กใน [[สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์]] และ [[เจ้าชายแบร์นฮาร์ดแห่งลิพเพอ-บีสเตอร์เฟลด์]] พระองค์ได้รับการบัพติศมาเมื่อวันที่ [[9 ตุลาคม]] ปีเดียวกัน โดยทรงมีพระบิดามารดาทูลหัวดังนี้
*[[สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียราชินีนาแห่งเนเธอร์แลนด์ถวิลเฮลมืนาแห่งเนเธอร์แลนด์]] พระราชอัยยิกา(ยาย)
*เซอร์ วินตัน เบอร์นี
*อาร์มการ์ด วอน คัมมา พระปิตุลานี(อาสะใภ้)
*[[เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา]]
ในระหว่างที่พระราชมารดาทรงพระครรภ์พระองค์นั้น พระราชมารดาได้ประชวรด้วยโรค[[หัดเยอรมัน]] ทำให้พระองค์ประสูติมาด้วยพระเนตรเกือบบอด แต่ต่อมาความก้าวหน้าของแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ พระองค์ได้เข้ารับการรักษาจนพระเนตรสามารถกลับมาใช้งานได้ แต่คณะแพทย์ได้ถวายคำแนะนำให้พระองค์ต้องฉลองพระเนตร(แว่นตา) ที่คณะแพทย์จัดทำถวาย และต้องเสวยพระกระยาหารที่มีประโยชน์สม่ำเสมอ ซึ่งต่อมาพระองค์สามารถเข้าศึกษาได้ตามปกติ
 
== พระเชษฐภคินี ==
เจ้าหญิงคริสตีนาทรงมีพระเชษฐภคินีจำนวน 3 พระองค์ดังนี้
6,071

การแก้ไข