ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ย้อนการแก้ไขที่ 6987756 สร้างโดย 183.88.83.114 (พูดคุย)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(ย้อนการแก้ไขที่ 6987756 สร้างโดย 183.88.83.114 (พูดคุย))
| สีอักษร = #8f5f12
| ภาพ =
|title =
|title = พระมหากษัตริย์ไทย
| personal name = เจ้าฟ้าเพชร
| full name = สมเด็จพระภูมินทรมหาราชา
| birth_date =[[พ.ศ. 2221]]
| death_date = [[พ.ศ. 2275]]
| succession = [[พระมหากษัตริย์]]แห่ง[[อาณาจักรพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา]]
| father = [[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]]
| พระราชมารดา =
| queen = [[กรมหลวงราชานุรักษ์]] (พระนามเดิม เจ้าฟ้าทองสุก)<ref>เล็ก พงษ์สมัครไทย. '''เฉลิมพระยศ เจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ 1-9'''. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2552. หน้า 16 </ref>
| พระราชสวามี =
| issue = [[เจ้าฟ้าพระนเรนทร กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์]]<br>เจ้าฟ้าหญิงเทพ<br>เจ้าฟ้าหญิงประทุม<br>[[เจ้าฟ้าชายอภัย]]<br>เจ้าฟ้าชายปรเมศร์<br>เจ้าฟ้าชายทับ<br>พระองค์เจ้าชายเสฏฐา<br>พระองค์เจ้าชายปริก<br>พระองค์เจ้าหญิงสมบุญคง
| dynasty = [[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]]
| reign = [[พ.ศ. 2251]]-[[พ.ศ. 2275]]
| successor = [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]
|}}
'''[[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่เพชญ์]]ที่ 9''' หรือ '''สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ'''<ref name="พันจัน347">''พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)'', หน้า 347</ref> หรือ '''พระเจ้าท้ายสระ'''<ref name="หน้า165">นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย, หน้า 165</ref> หรือ '''พระเจ้าภูมินทราชา'''<ref>''คำให้การชาวกรุงเก่า'', พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, หน้า 547-548</ref> หรือ '''พระเจ้าบรรยงก์รัตนาสน์''' เป็น[[พระมหากษัตริย์ไทย]]รัชกาลที่ 30 แห่ง[[อาณาจักรอยุธยา]] และเป็นพระองค์ที่สามแห่ง[[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]] ราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยา ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2251 - พ.ศ. 2275
 
==พระราชประวัติ==
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9เพชญ์ มีพระนามเดิมว่า'''เจ้าฟ้าเพชร''' เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ใน[[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]] เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี [[พ.ศ. 2252]] จึงขึ้นครองราชย์ เฉลิมพระนามว่า ''พระเจ้าภูมินทราชา'สมเด็จพระภูมินทรมหาราชา' แต่จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ออกพระนามว่า ''พระบาทพระศรีสรรเพชญสมเด็จเอกาทศรุทอิศวรบรมนารถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว''<ref>{{cite web|title=จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์|url=http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=669|publisher=[[ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร]]|date=2271|accessdate=14 โดยกันยายน 2560}}</ref> แต่ประชาชนมักออกพระนามที่เป็นที่รู้จักกันคือว่าพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แล้วต่อมาทรงสถาปนา[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ|พระบัณฑูรน้อย เจ้าฟ้าพร]] พระราชอนุชาเป็น[[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]]
 
== สวรรคต ==
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 เสด็จสวรรคตในปี [[พ.ศ. 2275]] รวมระยะเวลาครองราชย์ 23 ปี
 
ในขณะที่สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 ทรงพระประชวรหนักนั้น พระองค์ตัดสินพระทัยทรงมอบราชสมบัติให้แก่[[เจ้าฟ้าอภัย]] แต่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลไม่ทรงยินยอม จึงเกิดเป็นสงครามแย่งชิงราชบัลลังก์ ที่สุดกรมพระราชวังบวรสถานมลคลเป็นฝ่ายชนะ ทรงสำเร็จโทษเจ้าฟ้าอภัย แล้วจึงครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
== พระนาม ==
* สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ มาจากนาม[[พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์]] ซึ่งพระองค์ใช้เป็นประทับอันอยู่ข้างสระน้ำท้ายพระบรมมหาราชราชวัง
* สมเด็จพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์
* สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
 
== พระราชกรณียกิจ ==
{{พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง}}
ในรัชสมัยของพระองค์ มีการขุด[[คลอง]]สำคัญอันเป็นเส้นทางคมนาคม คือ "คลองมหาไชย" และ "คลองเกร็ดน้อย" มีการแข่งกันสร้างวัด ระหว่างพระองค์กับพระอนุชา คือ [[วัดมเหยงค์]]และ[[วัดกุฏีดาว]] มีการเคลื่อนย้ายพระนอนองค์ใหญ่ของ[[วัดป่าโมก]]เพื่อให้พ้นจากการถูกน้ำเซาะตลิ่ง เป็นต้น
 
ในด้านการต่างประเทศ มีการส่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับ[[ประเทศจีน]]ถึงสี่ครั้ง ทำให้การค้าขายระหว่าง[[สยาม]]กับจีน ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ในปี [[พ.ศ. 2244]] เกิดความวุ่นวายใน[[ประเทศกัมพูชา]] อันเนื่องจากการแย่งราชสมบัติกันระหว่าง[[นักเสด็จ]]กับ[[นักแก้วฟ้าสะจอง]] นักเสด็จขอเข้ามาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ส่วนพระแก้วฟ้านักสะจองผู้เป็นอนุชาฝักใฝ่อยู่กับฝ่าย[[ญวน]] ซึ่งพยายามแผ่อำนาจเข้าไปในเขมร พระองค์ได้ส่งกองทัพกรุงศรีอยุธยาเข้าไปถึงเมือง[[อุดงมีชัย]] ราชธานีของเขมร และได้เกลี้ยกล่อมให้[[นักแก้วฟ้าสะจอง]]กลับมาอ่อนน้อมต่ออยุธยา เขมรจึงมีฐานะเป็น[[ประเทศราช]]ของอาณาจักรเช่นแต่ก่อน
 
ในช่วงรัชสมัยนี้ มิชชันนารีคาทอลิก คือ พระสังฆราช มุขนายก[[หลุยส์ ลาโน]] ได้พิมพ์เผยแพร่หนังสือชื่อ “ปุจฉาวิสัชนา” มีเนื้อหาเปรียบเทียบศาสนาคริสต์ – ศาสนาพุทธ ชี้ให้เห็นความเหนือกว่าของศาสนาคริสต์ ดูหมิ่นพุทธศาสนา ทันทีหนังสือเล่มนี้ถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกก็สร้างความไม่พอใจให้กับราชการไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระทรงเรียกบาทหลวง 3 คนขึ้นศาลไต่สวน ที่สุดมีพระราชโองการห้ามไม่ให้ใช้ภาษาไทยในการเผยแพร่ศาสนา ห้ามคนไทย มอญ และลาวเข้ารีตศาสนาคริสต์ และห้ามมิให้มิชชันนารีติเตียนศาสนาของคนไทย มิชชันนารีที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกเฆี่ยนแล้วเนรเทศ<ref>''แก่นแท้ศาสนาคริสต์ที่หายไป'', หน้า 120</ref>
 
== พระราชโอรส-ธิดา ==
* เจ้าฟ้าหญิงเทพ
* เจ้าฟ้าหญิงประทุม
* [[เจ้าฟ้าพระนเรนทร [[กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์]]
* [[เจ้าฟ้าชายอภัย]]
* เจ้าฟ้าชายปรเมศร์
* เจ้าฟ้าชายทับ
|3= ''ไม่ทราบ'' <br/>
|4= [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]
|5= [[พระนางนางกุสาวดี]]
|6=
|7=
|8= [[สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง]]
|9= [[พระราชเทวีสิริกัลยาณี]]
|10=[[พระแสนเมือง]] (พระเจ้าเชียงใหม่)
|11= ''ไม่ทราบ'' <br/>
|สี3 = #E9E9E9
|รูปภาพ = Seal of Ayutthaya (King Narai).png
|ตำแหน่ง = พระมหากษัตริย์แห่ง[[อาณาจักรพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา]]<br>([[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]])
|ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 2252]] - [[พ.ศ. 2275]]
|ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]]<br/>([[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]])

รายการนำทางไซต์