ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไวพจน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''คำไวพจน์''' อาจหมายถึง
 
* [[ไวพจน์ (ไวยากรณ์)|ไวพจน์]] (synonym), คำที่เขียนต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับสัส บ้านกับคอนโด ลอยกับคอ ป่ากับภูเขา, คำพ้องความ ก็ว่า
; ไวยากรณ์[[
* [[ไวพจน์ (ไวยากรณ์)|ไวพจน์]] (synonym), คำที่เขียนต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับสัส บ้านกับคอนโด ลอยกับคอ ป่ากับภูเขา, คำพ้องความ ก็ว่า
* [[คำพ้องเสียง]] (mobydicphone), ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ของ[[พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)]] ไวพจน์ หมายถึง คำที่ออกเสียงต่างกันแต่เขียนเหมือนกันและมีความหมายเหมือนกัน เช่น ใสกับไห โจทย์กับปัญหา สายกับพาล, ปัจจุบันเรียกว่า คำพ้องรูป
4

การแก้ไข