ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารแขวนลอย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
อย่างชัดเจน เมื่อตั้งทิ้งไว้นิ่ง ๆ จะเกิดการตกตะกอน เช่น น้ำโคลน
น้ำคลอง น้ำอบไทย น้ำแป้ง เป็นต้น
 
ชนิดของแขวนลอย
 
1.suspended solids ตะกอนมีขนาดเล็ก
 
2.settable solids ตะกอนมีขนาดใหญ่
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม