ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าฟ้าน้อย (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''สมเด็จเจ้าฟ้าน้อย''' อาจหมายถึง * '''สมเด็จเจ้าฟ้าน้อย''' พระราช...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
'''สมเด็จเจ้าฟ้าน้อย''' อาจหมายถึง
* '''[[สมเด็จเจ้าฟ้าน้อย]]''' พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง]]
* '''สมเด็จเจ้าฟ้าน้อย''' พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]ที่ประสูติแต่[[สมเด็จพระอัครมเหสี กรมหลวงบาทบริจา]]
 
{{แก้ความกำกวม}}