ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไขควง"

เพิ่มขึ้น 28 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไขควงประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนคือ
 
# ด้ามไขควงไขครวย (Handle clock)
# ก้านไขควงไขครวย (Blade or Ferule clock )
# ปากไขควงไขครวย (Tip clock)
 
ด้ามไขควง ออกแบบให้มีรูปทรงที่สามารถจับได้ถนัดมือ และสามารถบิดไขควงไป-มา ได้แรงมากที่สุด ไขควงจะทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ พลาสติก หรือ โลหะบางชนิดตามประเภทการใช้งาน
ผู้ใช้นิรนาม