ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์"

==แหล่งข้อมูลอื่น==
* {{IMDb name|1394629}}
{{ศิลปินแห่งชาติ/ศิลปะการแสดง}}
 
{{Navboxes
|title = รางวัลของสอาด เปี่ยมพงษ์สานต์
|list =
{{รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสุพรรณหงส์ทองคำ สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม}}
{{ศิลปินแห่งชาติ/ศิลปะการแสดง}}
{{รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม}}
{{รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม}}
{{รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม}}
{{รางวัลสตาร์พิกส์ไทยฟิล์มอะวอดส์ สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม}}
{{รางวัลคมชัดลึก อวอร์ด สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์}}
994

การแก้ไข