ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พาลินี งามพริ้ง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== การศึกษา ==
25331990 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต (เอก วารสารศาสตร์ โท โฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
'''หลักสูตรพิเศษ'''
ผู้ใช้นิรนาม