ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังษีนภดล ยุคล"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ท่านเหญิงคุณหญิง รังษีนภดล ยุคล (ท.จ.) เกิดมื่อวันที่ [[2 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2480]] มีเจ้าพี่น้องร่วมพระอุทร 2 พระองค์ คือ
* ท่านผู้หญิง [[พันธุ์สวลี กิติยากร]] หรือหม่อมเจ้าหญิงพันธ์สวลี ยุคล (ท่านหญิงปิ๋ม) มารดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]]
* [[หม่อมเจ้าฐิติพันธ์ ยุคล]] หรือท่านชายกบ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ [[พ.ศ. 2538]])
 
ท่านเหญิงทรงเข้าศึกษาที่[[โรงเรียนราชินี]]จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงไปศึกษาต่อที่[[เมืองโลซาน]] [[ประเทศสวิตเซอร์แลนด์]] นอกจากวิชาสามัญแล้วท่านหญิงได้ศึกษาด้านการกีฬา และด้านภาษา มีปรีชาด้านการ[[กีฬา]]หลายชนิด เช่น [[ขี่ม้า]] [[เทนนิส]] [[ว่ายน้ำ]]
 
ท่านเหญิง หม่อมเจ้ารังษีนภดล ยุคล ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อสมรสกับ[[หม่อมหลวงตวง สนิทวงศ์]] เมื่อวันที่ [[10 เมษายน]] [[พ.ศ. 2499]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/059/2125.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ ๒/๒๔๙๙ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ (หม่อมเจ้ารังษีนภดล ยุคล)], เล่ม ๗๓, ตอน ๕๙ ง, ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ หน้า ๒๑๒๕ </ref> มีบุตร-ธิดา รวม 4 คน คือ
 
* นางสาวสายฝน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (28 ส.ค. 2499 - ปัจจุบัน)
* นายตรรค สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (20 เม.ย. 2506 - ปัจจุบัน)
 
ท่านหญิง คุณหญิงรังษีนภดล ยุคล (ท.จ.) ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน ในเวลา 20.00 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ [[6 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2560]] สิริอายุได้ 79 ปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์
 
== ปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ ==
821

การแก้ไข