ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางบัวทอง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำโพทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง)
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอบางบัวทอง
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || บางรักพัฒนา
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,204
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,985
| style="background-color:#f96;" align="right"| 70,686
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,692
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |2 || บางบัวทอง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 59,454
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 57,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 56,495
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 55,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,880
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |3 || พิมลราช
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 48,845
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 47,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 46,285
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 45,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,396
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |4 || บางคูรัด
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,758
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,467
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,920
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,449
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |5 || ละหาร
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,933
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,520
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,131
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,306
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |6 || ลำโพ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,011
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,452
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,986
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,660
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |7 || โสนลอย
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,750
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,029
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,473
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,512
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,509
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |8 || บางรักใหญ่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,763
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,500
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,348
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 268,521 ||align=right style="background:#cccccc;" | 109,951 || align=right style="background:#cccccc;" | 109,281 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,746 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,264 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,510 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,840 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,171 || align=right style="background:#cccccc;" | 105,647 ||
|}
 
 
== การคมนาคม ==
1,238

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์