ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางน้ำเปรี้ยว"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| align=center |1 || ดอนฉิมพลี
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,134
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,958
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |2 || หมอนทอง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,327
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,292
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,233
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |3 || ศาลาแดง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,075
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,032
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |4 || โพรงอากาศ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,194
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 9,243
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,288
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |5 || บางน้ำเปรี้ยว
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 9,136
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,154
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,090
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |6 || ดอนเกาะกา
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,421
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |7 || บึงน้ำรักษ์
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,340
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=center |8 || โยธะกา
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,483
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,454
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,392
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |9 || สิงโตทอง
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,854
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,856
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |10 || บางขนาก
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,517
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
1,238

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์