ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงเอลีซาแบ็ต ดัชเชสแห่งบราบันต์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==องค์รัชยาท==
รัฐสภาเบลเยียมได้มีการผ่านกฎหมายว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์โดยถือ[[สิทธิของบุตรหัวปี]]ประมาณสิบปีก่อนหน้าวันพระราชสมภพ จึงหมายความว่าแม้กระทั่งพระองค์จะมีพระอนุชาที่ทรงพระเยาว์กว่าอีกสองพระองค์ แต่พระองค์ก็ยังคงอยู่ในลำดับที่หนึ่งในการสืบราชบัลลังก์ในฐานะของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ และเมื่อนั้นพระองค์จะเสวยราชย์ขึ้นเป็น '''สมเด็จพระราชินีนาถแห่งชาวเบลเยียม''' เป็นพระองค์แรก
 
โดยปกติแล้วพระราชโอรสขององค์มกุฎราชกุมารนั้นจะได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ "เคานต์แห่งแอโน" ซึ่งได้มีการคาดการณ์ไว้สำหรับก่อนวันประสูติของพระองค์ว่าจะทรงให้เฉลิมพระนามเป็น "เคาน์เตสแห่งแอโน" สำหรับเจ้าหญิงเอลีซาแบ็ต แต่อย่างไรก็ตามได้มีพระบรมราชโองการให้เลิกการพระราชทานบรรดาศักดิ์นี้อีกต่อไป
ผู้ใช้นิรนาม