ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดกวิศรารามราชวรวิหาร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== รายนามเจ้าอาวาส ==
#พระอุดมญาณ พ.ศ. ๒๔๐๖
#พระครูรามัญสมณคุต(อรรถทีป) พ.ศ. ๒๔๐๘
#พระครูรามัญสมณคุต(บุบผระมะ) พ.ศ. ๒๔๒๖
#พระครูรามัญสมณคุต พ.ศ. ๒๔๓๖ - พ.ศ. ๒๔๔๘
#พระครูรามัญสมณคุต(อุ่ม) พ.ศ. ๒๔๔๘ - พ.ศ. ๒๔๕๗
#พระครูโวทานสมณคุต(รุ่ง) เจ้าคณะแขวงเมืองลพบุรี พ.ศ. ๒๔๕๗ - พ.ศ. ๒๔๘๐
#พระพุทธวรญาณ(กิตติ ทินนมหาเถระ) ปธ.๘ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๔๘๑ - พ.ศ. ๒๕๓๕
#พระครูประสาทสุตกิจ(ประจักษ์ สุตเปโม) ปธ.๓ เจ้าคณะตำบลทะเลชุบศร พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๖
#พระเทพเสนาบดี(ประเทือง อาภาธโร) ปธ.๔ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน
 
== ดูเพิ่ม ==
397,990

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์