ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางคล้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| align=center |1 || บางคล้า
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,413
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,387
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 9,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,314
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,243
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,764
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,823
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,840
| align=right | 8,853
|-
| align=center |2 || หัวไทร
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,274
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,275
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,319
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,345
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,356
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,388
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,378
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,405
| align=right | 6,468
|-
| align=center |3 || ปากน้ำ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,511
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,493
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,490
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,496
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,527
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,552
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,558
| align=right | 5,512
|-
| align=center |4 || เสม็ดใต้
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 5,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,075
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 5,043
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,012
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,008
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,963
| align=right | 4,986
|-
| align=center |5 || เสม็ดเหนือ
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,990
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,932
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,921
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,921
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,956
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,944
| align=right | 4,912
|-
| align=center |6 || ท่าทองหลาง
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,621
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,628
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,605
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,677
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,581
| align=right | 4,538
|-
| align=center |7 || บางกระเจ็ด
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,514
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,560
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,559
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,590
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,597
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,616
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,602
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,600
| align=right | 4,570
|-
| align=center |8 || สาวชะโงก
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,149
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,118
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,131
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,186
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,181
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,207
| align=right | 3,209
|-
| align=center |9 || บางสวน
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,069
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,096
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,121
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,136
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,179
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,185
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,209
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,235
| align=right | 2,252
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 45,667 ||align=right style="background:#cccccc;" | 109,951 || align=right style="background:#cccccc;" | 109,281 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,746 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,264 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,510 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,840 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,171 || align=right style="background:#cccccc;" | 105,647 ||
1,238

การแก้ไข