ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางกระทุ่ม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| align=center |1 || เนินกุ่ม
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,570
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,659
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,729
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,775
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,817
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,856
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |2 || บางกระทุ่ม
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,870
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,869
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 6,874
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |3 || ท่าตาล
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,831
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,816
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,831
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,836
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |4 || นครป่าหมาก
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,497
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,513
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,527
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 6,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,452
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |5 || ไผ่ล้อม
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,580
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,607
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,651
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,650
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |6 || บ้านไร่
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,487
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,510
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,503
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,517
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |7 || วัดตายม
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,359
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,363
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,374
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,430
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,447
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,481
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
|-
| align=center |8 || โคกสลุด
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,172
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,195
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,183
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,212
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,199
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |9 || สนามคลี
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,486
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,489
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,493
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,498
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,517
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,540
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
1,238

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์