ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเผาไหม้"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เนื่องจากจะทำให้เกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) และ[[ซัลเฟอร์ไดออกไซด์]] (SO2) ซึ่งเป็นก๊าซที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดการเผาไหม้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม เมื่อนำเชื้อเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้จะมีขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาดังนี้
 
* 2C + O2 --> 2CO + 110,380 kj/kg-mol
* 2CO + O2 --> 2CO2+ 283,180 kj/kg-mol
* 2H2 + O2 --> 2H2O+ 286,470 kj/kg-mol
* S + O2 --> SO2 + ความร้อน
* N + O2 --> NO2 + ความร้อน
==เมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดสารตัวใหม่ขึ้นมามีดังนี้==
1.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์