ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 6 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์''']] ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทองหลาง และบางส่วนของตำบลหนองแวง
* '''[[ตำบลทองหลาง (อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์)|องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทองหลาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์)
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์