ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไขเล็กน้อย)
| head = [[วิษณุ เครืองาม|ศ.(กิตติคุณ) ดร.วิษณุ เครืองาม]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[รศ.ดร.]][[สิริชัยชาญจินตนา สายทองคำ (คณะศิลปนาฎดุริยางค์ ฟักจำรูญ]]รักษาราชการแทน)
| motto =
| song =
| logo = [[ไฟล์:Logo88.png|260px]]
|colours={{color box|green}} สีเขียว}}
'''สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์''' เป็นหน่วยงานในสังกัด[[กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย)|กระทรวงวัฒนธรรม]] โดย[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]เป็นผู้พระราชทานนามสถาบัน ซึ่งหมายถึง สถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ โดยมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านช่างศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมถึงศิลปวัฒนธรรมด้วย <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/078/22.PDF พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑]</ref> ปัจจุบันมีนายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ เป็นอธิการบดี<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/051/22.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ)]</ref>
 
== ประวัติ ==
54,139

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์