ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| postal_code = 31120
| geocode = 3119
| capital = ที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ <br>หมู่ที่ 1 บ้าน กม.ศูนย์ใหม่ไชยพจน์ ถนนเจนจบทิศ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
| phone = 0 4465 0073
| fax = 0 4465 0073
| image_map = Amphoe 3119.svg
}}
'''บ้านใหม่ไชยพจน์''' [บ้าน-ใหม่-ไช-ยะ-พด] เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดบุรีรัมย์]] ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 95 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพเกษตรเกษตรกรเป็นหลัก แยกตัวออกจาก[[อำเภอพุทไธสง]]เมื่อปี พ.ศ. 2536 มีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่ และมีงานประจำปีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี คือ '''"ประเพณีปรางค์กู่สวนแตง และบุญบั้งไฟบ้านใหมไชยพจน์'''"
 
== ประวัติ ==
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 0 เป็นจุดตัดของ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]] สายชัยภูมิ–เขมราฐ และ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207]] สายบ้านวัด–เมืองพล''' (ปัจจุบันคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2440) เป็นทางผ่านไปยังเมืองสำคัญหลายเมือง มีลักษณะเป็นป่าทึบ จึงเป็นที่ซ่องสุ่มของโจรผู้ร้าย ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 นายไชยพจน์ ภู่กำชัย นายอำเภอพุทไธสงในขณะนั้น มีแนวความคิดว่า "บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 0 จะไม่ให้ทำเป็นเพิงพักชั่วคราว ควรจะทำเป็นอาคารพักถาวรให้เป็นหมู่บ้าน..." จึงขอตั้งหมู่บ้านในบริเวณดังกล่าวโดยใช้ชื่อว่า '''บ้าน กม.ศูนย์''' เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2499 และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2500 นายไชยพจน์เป็นผู้วางผังหมู่บ้านและเปิดให้จับจองที่ดิน
 
ต่อมามีการปรับปรุงถนน ขยายช่องทางการจราจร ทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้น ประกอบกับท้องที่ของอำเภอพุทไธสงในขณะนั้น มีอาณาเขตกว้างขวาง ประชาชนบางส่วนอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอ เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราดูแลความทุกข์สุขไม่ทั่วถึง ในปี พ.ศ. 2521 ชาวบ้าน กม.ศูนย์ และประชาชนประมาณ 10,000 คนของทั้ง 5 ตำบล จึงเสนอขอแบ่งท้องที่อำเภอพุทไธสงตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า '''กิ่งอำเภอกู่สวนแตง''' แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย
 
=== ลักษณะภูมิประเทศ ===
ลักษณะภูมิประเทศในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นพื้นที่ราบสูงลาดจากทางทิศเหนือลงไปทางทิศใต้ (บริเวณตำบลทองหลางที่ราบลุ่มลำสะแทด) สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 เมตร
ลงไปทางทิศใต้ (บริเวณลำสะแทด) สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 เมตร
 
=== ลักษณะภูมิอากาศ ===
 
== เทศกาลสำคัญ ==
#'''ประเพณีปรางค์กู่สวนแตงและบุญบั้งไฟ บ้านใหม่ไชยพจน์ '''บริเวณโบราณสถานปรางกู่สวนแตง (ข้าง[[โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม]]) ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีฃ
บริเวณโบราณสถาน#'''ประเพณีบุญฉลองปรางค์กู่ฤๅษี บ้าน'''บริเวณโบราณสถานปรางค์กู่ฤๅษี ตำบลหนองเยือง ประมาณกลางเดือน มีนาคมของทุกปี
 
#'''งานกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์และงานฉลองเจ้าพ่อ กม.ศูนย์''' บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ประมาณต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
บริเวณโบราณสถานปรางกู่สวนแตง (ข้าง[[โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม]]) ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี
 
#'''ประเพณีบุญฉลองปรางค์กู่ฤๅษี '''
 
บริเวณโบราณสถานปรางค์กู่ฤๅษี บ้านกู่ฤๅษี ตำบลหนองเยือง ประมาณกลางเดือน มีนาคมของทุกปี
 
#'''งานกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์และงานฉลองเจ้าพ่อ กม.ศูนย์'''
 
บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ประมาณต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
 
== การศึกษา ==
134

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์