ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ไม่เป็นสารานุกรม)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย|ชื่อ=วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา|ชื่ออังกฤษ=College of Nursing and Health, Suansunandha Rajabhat University|ภาพ=Logoweb1[[ไฟล์:พยาบาล สวนนัน.jpg|300px]]|วันที่ก่อตั้ง=[[14 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2549]]|คณบดี=[[พรพรรณ วรสีหะ|ดร.พรพรรณ วรสีหะ]]|สีประจำคณะ={{color box|olivedrab}} [[สีเขียว|สีเขียวอ่อน]]|ที่อยู่=อาคาร 37 ชั้น 3 เลขที่ 1 <br>ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล <br>[[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10300<br>''|เว็บ=[http://www.nurse.ssru.ac.th www.nurse.ssru.ac.th]|คำขวัญ=“ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม”}}
 
'''วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา''' ([[อังกฤษ]]:College of Nursing and Health, Suansunandha Rajabhat University)  เป็น[[ส่วนราชการ]][[ประเทศไทย|ไทย]]เทียบเท่าระดับ[[คณะวิชา]] ในกำกับของ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มีความรู้และความสามารถทั้งทางด้านทฤษฏีและด้านปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการทำงานในระดับสากล
|}
 
==  งานวิจัยที่ผ่านมา ==
# The Related Risk Factors and Self-efficacy of Women To Prevent Breast Cancer
# Effectiveness Of Applied Folk Art Plong Stick Exercise And Social Support Towards Self-Care Behaviors Of Elderly
1,663

การแก้ไข