ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
=== ครุยวิทยฐานะ ===
ครุยวิทยฐานะรูปแบบนี้มีลักษณะคล้าย ๆ ชุดครุยพระยาแรกนา หรือขุนนางสมัยโบราณหรือที่เรียกว่าครุยเทวดา โดย[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ใช้ครุยวิทยฐานะในรูปแบบนี้ ครุยวิทยฐานะมีลักษณะครุยเนื้อผ้าทึบสีดำมีทบสีน้ำเงินและลายผ้าภูไท<ref>http://academic.snru.ac.th/th/topics/1165</ref><gallery>
ไฟล์:คณะครุศาสตร์.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะครุศาสตร์
ไฟล์:คณะเทคโนโลยีการเกษตร.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะเทคโนโลยีเกษตร
1,663

การแก้ไข