ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [http://sc.snru.ac.th/ ศูนย์วิทยาศาสตร์]
* [http://libweb.snru.ac.th/ ศูนย์วิทยบริการ]
 
== พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ==
ดูเพิ่มเติมที่: [[พิธีพระราชทานปริญญาบัตร]]
* '''ปี พ.ศ. 2526 ปี''' [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] (เสด็จพระราชดำเนินเฉพาะปี พ.ศ. 2526) เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จจาก'''วิทยาลัยครูสกลนคร'''-[[วิทยาลัยครู|วิทยาลัยครูทั่วประเทศ]] ณ อาคารใหม่[[สวนอัมพร]] [[พระราชวังดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]]
* '''ปี พ.ศ. 2527-2537''' พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร|สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร]] เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จจาก'''วิทยาลัยครูสกลนคร-'''[[วิทยาลัยครู|วิทยาลัยครูทั่วประเทศ]] ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
* '''ปี พ.ศ. 2538-2546''' พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''สถาบันราชภัฏสกลนคร'''-[[สถาบันราชภัฏ|สถาบันราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ สถาบันราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 
* '''ปี พ.ศ. 2547-2559''' พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร'''-[[มหาวิทยาลัยราชภัฏ|มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 
* '''ปี พ.ศ. 2560''' [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร'''-มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
{| class="wikitable"
! colspan="4" |พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ'''สกลนคร'''
|-
!ประจำปี
!ผู้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
!สถานที่
!หมายเหตุ
|-
|พ.ศ. 2526
(17-20,22-25,27 พฤษภาคม พ.ศ. 2526)
|[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]
| rowspan="2" |อาคารใหม่[[สวนอัมพร]] [[พระราชวังดุสิต]][[กรุงเทพมหานคร]]
|เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จจาก'''วิทยาลัยครูสกลนคร'''-[[วิทยาลัยครู|วิทยาลัยครูทั่วประเทศ]]
|-
|พ.ศ. 2527- พ.ศ. 2537
|[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร]]
|เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จจาก'''วิทยาลัยครูสกลนคร'''-[[วิทยาลัยครู|วิทยาลัยครูทั่วประเทศ]]
|-
|พ.ศ. 2538- พ.ศ. 2546
|สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
|ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ [[มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร|สถาบันราชภัฎสกลนคร]] อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
|เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''สถาบันราชภัฏสกลนคร'''-[[สถาบันราชภัฏ|สถาบันราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
|-
|พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2559
|สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
|ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
|เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุสกลนคร'''-[[มหาวิทยาลัยราชภัฏ|มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
|-
!ประจำปี
!ผู้เสด็จพระราชดำเนินฯ
!สถานที่
!หมายเหตุ
|-
|พ.ศ. 2560
|[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]]
|ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
|เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร'''-มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
|}
 
=== ครุยวิทยฐานะ ===
ครุยวิทยฐานะรูปแบบนี้มีลักษณะคล้าย ๆ ชุดครุยพระยาแรกนา หรือขุนนางสมัยโบราณหรือที่เรียกว่าครุยเทวดา โดย[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ใช้ครุยวิทยฐานะในรูปแบบนี้ ครุยวิทยฐานะมีลักษณะครุยเนื้อผ้าทึบสีดำมีทบสีน้ำเงินและลายผ้าภูไท<gallery>
ไฟล์:คณะครุศาสตร์.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะครุศาสตร์
ไฟล์:คณะเทคโนโลยีการเกษตร.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะเทคโนโลยีเกษตร
ไฟล์:คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครุย.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะเทคโนโลยรอุตสาหกรรม
ไฟล์:คณะวิทยาศาสตร์ครุย.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไฟล์:คณะมนุษยศาสตร์ครุย.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไฟล์:คณะวิทยาการจัดการครุย.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
</gallery>
 
=== ลักษณะครุยวิทยะฐานะ ===
* ดุษฎีบัณฑิต ''(อยู่ระหว่างดำเนินการ)''
* มหาบัณฑิต ''(อยู่ระหว่างดำเนินการ)''
* บัณฑิต ''(อยู่ระหว่างดำเนินการ)''
 
== การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ==
1,663

การแก้ไข