ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ต้นพระศรีมหาโพธิ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
|-
| [[พระโคตมพุทธเจ้า]] || [[โพ]] ({{lang-pi|อสฺสตฺถ}})
|-
| [[พระศรีอริยเมตไตรย|พระเมตไตรยพุทธเจ้า]] || กากะทิง/บุนนาค ({{lang-pi|นาค}})
|-
| [[พระรามสัมพุทธเจ้า]] || [[จันทน์]] ({{lang-pi|จนฺทน}})
|-
| [[พระธรรมราชาสัมพุทธเจ้า]] || กากะทิง/บุนนาค ({{lang-pi|นาค}})
|-
| [[พระธรรมสามีสัมพุทธเจ้า]] || สาละ ({{lang-pi|สาล}})
|-
| [[พระนารทสัมพุทธเจ้า]] || จันทน์ ({{lang-pi|จนฺทน}})
|-
| [[พระรังสีมุนีสัมพุทธเจ้า]] || ดีปลี ({{lang-pi|ปิปฺผลี}})
|-
| [[พระเทวเทพสัมพุทธเจ้า]] || จำปา ({{lang-pi|จมฺปก}})
|-
| [[พระนรสีหสัมพุทธเจ้า]] || แคฝอย ({{lang-pi|ปาฏลี}})
|-
| [[พระติสสสัมพุทธเจ้า]] || บันยัน ({{lang-pi|นิโคฺรธ}})
|-
| [[พระสุมังคลสัมพุทธเจ้า]] || กากะทิง/บุนนาค ({{lang-pi|นาค}})
|}
 

รายการนำทางไซต์