ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ต้นพระศรีมหาโพธิ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Bot: Migrating 1 langlinks, now provided by Wikidata on d:q321437)
{{ระวังสับสน|โพ}}
[[ไฟล์:Mahabodhitree.jpg |150px|left|thumb|ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เหนือพระแท่นวัชรอาสนพุทธบัลลังก์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ต้นโพธิ์ที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธ]]
'''ต้นพระศรีมหาโพธิ์''' เป็นต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นต้นไม้[[โพ]]ที่ประทับและตรัสรู้สัมโพธิญาณของที่[[พระพุทธเจ้าพระโคตมพุทธเจ้า]] ดังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาว่าต้นโพธิ์เปรียบได้กับพุทธ[[อุเทสิกเจดีย์]]อย่างหนึ่ง ทำให้พันธ์ต้นโพธิ์กลายเป็นพันธ์ไม้ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเสมอมานับแต่[[สมัยพุทธกาล]] ต้นโพธิ์ในพระพุทธประวัติสองต้นคือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ [[พุทธคยา]] สถานที่ตรัสรู้ และ ต้นอานันทโพธิ์ ณ [[วัดเชตวันมหาวิหาร]] ซึ่งอานันทโพธิ์ยังคงยืนต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยคำว่า "ต้นพระศรีมหาโพธิ์" นั้น อาจหมายถึงต้นที่อยู่ที่พุทธคยา ต้นโพธิ์ที่สืบมาจากหน่อโพธิ์ตรัสรู้ที่พุทธคยา หรือต้นโพธิ์ที่เป็นอุเทสิกเจดีย์อื่น ๆ ก็ได้ เช่น ต้นโพธิ์ตามวัดต่าง ๆ
 
ในปัจจุบันต้นพระศรีโพธิ์สำคัญที่ยังคงยืนต้นอยู่ในปัจจุบันมี 3 ต้นด้วยกัน คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ที่พุทธคยา, ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมือง[[อนุราธปุระ]], และต้นอานันทโพธิ์วัดพระเชตวันมหาวิหาร แต่ต้นโพธิ์พระเจ้าอโศกแห่งเมืองอนุราธปุระ ที่นำหน่อพันธ์มาจากพุทธคยา ได้รับการเคารพนับถือและปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพอย่างสูงมาตลอดตั้งแต่สองพันปีโดยไม่ขาดช่วง มีการทำกำแพงทองคำและมีชาวพุทธผู้ศรัทธามาทำการสักการะตลอดเวลา ซึ่งต่างจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาที่ถูกทำลายและล้มลงตามธรรมชาติหลายครั้ง และต้นอานันทโพธิ์ที่วัดเชตวันที่ขาดช่วงการดูแลจากชาวพุทธหลังจากพระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดีย<ref>ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.[http://kids-d.org:8080/dspace/bitstream/123456789/HASH01fe6c5fffd0bf8465d20807/1/doc.pdf ''ตำนานพุทธเจดีย์'']. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ไทยพิทยา. ๒๔๙๐</ref>
แม้การทำลายต้นโพธิ์ตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจะระบุว่าเป็นการทำบาปและหลบหลู่พระ[[รัตนตรัย]] แต่ในมหาสมณวินิจฉัย ของ[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส]]<ref>สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ''พระมหาสมณวินิจฉัย''. พิมพ์ครั้งที่ ๕ กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕</ref> กล่าวว่าเฉพาะต้นโพธิ์ที่เป็นอุทเทสิกเจดีย์เท่านั้น ต้นโพธิ์ที่งอกทั่วไปและไม่ได้เป็นอุเทสิกาเจดีย์ คือไม่มีผู้เคารพบูชาในฐานะตัวแทนของพระพุทธเจ้า (เช่นเดียวกับพระพุทธรูป)
 
== ต้นโพธิ์ในพุทธกาลต่าง ๆ ==
== ดูเพิ่ม ==
{|class="wikitable" align="center" style="text-align:center"
* [[พุทธคยา]]
|- style="background:#cccccc"
* [[โพ]]
| '''[[พระพุทธเจ้า]]''' || '''ต้นโพธิ์'''
|-
| [[พระทีปังกรพุทธเจ้า]] || [[ดีปลี]] ({{lang-pi|ปิปฺผลี}})
|-
| [[พระโกณฑัญญพุทธเจ้า]] || [[สาละ]] ({{lang-pi|สาล}})
|-
| [[พระมังคลพุทธเจ้า]] || [[กระทิง (พรรณไม้)|กากะทิง]]/[[บุนนาค]] ({{lang-pi|นาค}})
|-
| [[พระสุมนพุทธเจ้า]] || กากะทิง/บุนนาค ({{lang-pi|นาค}})
|-
| [[พระเรวตพุทธเจ้า]] || กากะทิง/บุนนาค ({{lang-pi|นาค}})
|-
| [[พระโสภิตพุทธเจ้า]] || กากะทิง/บุนนาค ({{lang-pi|นาค}})
|-
| [[พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า]] || [[อรชุน]] ({{lang-pi|อชฺชุน}})
|-
| [[พระปทุมพุทธเจ้า]] || [[อ้อยช้าง]] ({{lang-pi|โสณ}})
|-
| [[พระนารทพุทธเจ้า]] || อ้อยช้าง ({{lang-pi|โสณ}})
|-
| [[พระปทุมุตรพุทธเจ้า]] || [[เกี๊ยะ]] ({{lang-pi|สลฬ}})
|-
| [[พระสุเมธพุทธเจ้า]] || [[สะเดา]] ({{lang-pi|นิมฺพ}})
|-
| [[พระสุชาตพุทธเจ้า]] || [[ไผ่]] ({{lang-pi|เวฬุ}})
|-
| [[พระปิยทัสสีพุทธเจ้า]] || [[สมอเทศ]] ({{lang-pi|กกุธ}})
|-
| [[พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า]] || [[จำปา]] ({{lang-pi|จมฺปก}})
|-
| [[พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า]] || [[มะพลับ]] ({{lang-pi|ติมฺพชาล}})
|-
| [[พระสิทธัตถพุทธเจ้า]] || [[กะหนานปลิง]] ({{lang-pi|กณฺณิการ}})
|-
| [[พระติสสพุทธเจ้า]] || [[รกฟ้า]] ({{lang-pi|อสน}})
|-
| [[พระปุสสพุทธเจ้า]] || [[มะขามป้อม]] ({{lang-pi|อามลก}})
|-
| [[พระวิปัสสีพุทธเจ้า]] || [[แคฝอย]] ({{lang-pi|ปาฏลี}})
|-
| [[พระสิขีพุทธเจ้า]] || [[มะม่วงบุณฑริก]] ({{lang-pi|ปุณฑรีก}})
|-
| [[พระเวสสภูพุทธเจ้า]] || สาละ ({{lang-pi|สาล}})
|-
| [[พระกกุสันธพุทธเจ้า]] || [[พฤกษ์]] ({{lang-pi|สิรีส}})
|-
| [[พระพุทธเจ้า]] || [[ดีปลี]] ({{lang-pi|}})
|-
| [[พระพุทธเจ้า]] || [[ดีปลี]] ({{lang-pi|}})
|-
| [[พระโคตมพุทธเจ้า]] || [[โพ]] ({{lang-pi|อสฺสตฺถ}})
|}
 
== อ้างอิง ==
[[หมวดหมู่:อุเทสิกเจดีย์]]
[[หมวดหมู่:ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย]]
 
[[fa:انجیر معابد]]

รายการนำทางไซต์