ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|เหตุการณ์ปฏิวัติสยาม]]เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย และทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคยเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศมาช้านานเสียอำนาจส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน พ.ศ. 2475 การต่อสู้ทางการเมืองก็ยังมิได้จบลงไปอย่างสิ้นเชิง ยังคงมีการต่อสู้กันระหว่างผู้นำใน[[สมบูรณาญาสิทธิราชย์|ระบอบเก่า]] กับ[[ประชาธิปไตย|ระบอบใหม่]] หรือความขัดแย้งในผู้นำคณะราษฎรด้วยกันเอง โดยการต่อสู้ทางการเมืองและทางความคิดอุดมการณ์นี้ได้ดำเนินต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลากว่า 25 ปีภายหลังจากการปฏิวัติ และนำไปสู่ยุคตกต่ำของคณะราษฎรในกาลต่อมา {{cn-span|จนถือว่าหมดอำนาจทั้งในทางการเมืองและในทางสัญลักษณ์อุดมการณ์ เมื่อวันชาติ 24 มิถุนายน ซึ่งระลึกถึงวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ถูกยกเลิกใน พ.ศ. 2503}}
 
=== บุคคลที่เกี่ยวข้อง ===
{{col-begin}}
{{col-2}}
* [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 7
* [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]] รัชกาลที่ 8
* [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] รัชกาลที่ 9
* [[กรมพระนครสวรรค์วรพินิต|สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต]] (กรมพระนครสวรรค์วรพินิต)
* [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา]]
* [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช]]
* [[หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ]]
* [[ปรีดี พนมยงค์]] (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
* [[ประยูร ภมรมนตรี]]
* [[พระยาพหลพลพยุหเสนา]] (พจน์ พหลโยธิน)
* [[พระยาทรงสุรเดช]] (เทพ พันธุมเสน)
* [[พระประศาสน์พิทยายุทธ]] (วัน ชูถิ่น)
{{col-2}}
* [[พระยาฤทธิอัคเนย์]] (สละ เอมะศิริ)
* [[หลวงพิบูลสงคราม]] (แปลก ขีตตะสังคะ; จอมพล แปลก พิบูลสงคราม)
* [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] (ก้อน หุตะสิงห์)
*[[พระยาศรีสิทธิสงคราม]] (ดิ่น ท่าราบ)
* [[หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์]] (ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์)
* [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]]
* [[ทวี บุณยเกตุ]]
* [[ควง อภัยวงศ์]] (หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
* [[หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช]]
* [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
*[[เผ่า ศรียานนท์]]
* [[พจน์ สารสิน]]
{{col-end}}
 
== ก่อนการปฏิวัติ (พ.ศ. 2469–2475) ==
* [[กบฏวังหลวง]]
</div>
 
=== บุคคลที่เกี่ยวข้อง ===
{{col-begin}}
{{col-2}}
* [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 7
* [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]] รัชกาลที่ 8
* [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] รัชกาลที่ 9
* [[กรมพระนครสวรรค์วรพินิต|สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต]] (กรมพระนครสวรรค์วรพินิต)
* [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา]]
* [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช]]
* [[หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ]]
* [[ปรีดี พนมยงค์]] (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
* [[ประยูร ภมรมนตรี]]
* [[พระยาพหลพลพยุหเสนา]] (พจน์ พหลโยธิน)
* [[พระยาทรงสุรเดช]] (เทพ พันธุมเสน)
* [[พระประศาสน์พิทยายุทธ]] (วัน ชูถิ่น)
{{col-2}}
* [[พระยาฤทธิอัคเนย์]] (สละ เอมะศิริ)
* [[หลวงพิบูลสงคราม]] (แปลก ขีตตะสังคะ; จอมพล แปลก พิบูลสงคราม)
* [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] (ก้อน หุตะสิงห์)
*[[พระยาศรีสิทธิสงคราม]] (ดิ่น ท่าราบ)
* [[หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์]] (ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์)
* [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]]
* [[ทวี บุณยเกตุ]]
* [[ควง อภัยวงศ์]] (หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
* [[หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช]]
* [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
*[[เผ่า ศรียานนท์]]
* [[พจน์ สารสิน]]
{{col-end}}
 
[[หมวดหมู่:คณะราษฎร]]

รายการนำทางไซต์