ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอาวาส"

เพิ่มขึ้น 568 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ ‘เป้น’ ด้วย ‘เป็น’)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่ไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด
* สั่งให้บรรชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ทำงานภายในวัดหรือให้ทำทัณฑ์บนหรือขอขมาโทษ ในกรณีบรรพชิตหรือศิษย์วัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
ตำแหน่งเจ้าอาวาสมี ๒ ประเภท ดังนี
*เจ้าอาวาส[[วัด]][[พระอารามหลวง]] รองเจ้าอาวาส[[วัด]][[พระอารามหลวง]] ผู้ช่วยเจ้าอาวาส[[วัด]][[พระอารามหลวง]]
*เจ้าอาวาส[[วัด]]ราษฎร์ รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม