ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 เอชดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| align="center"| [[ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง]] ||align="center"| 8 มีนาคม 2532 - 20 เมษายน 2532 ||align="center"| [[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]]<br>[[นาถยา แดงบุหงา]] ||align="center"| [[วีรประวัติ วงศ์พัวพันธุ์]]
|-
| align="center"| [[สุดแต่ใจจะไขว่คว้า]] ||align="center"| 24 เมษายน 2532 - 30 พฤษภาคม 2532 ||align="center"| [[เสกสรร ชัยเจริญ]]<br>[[อารดา ศรีสร้อยแก้ว]] ||align="center"| เอ็ม เอส เจ โปรโมชั่น ([[ยุวดี ไทยหิรัญ]])
|-
| align="center"| [[แก้วตาพี่]] ||align="center"| 31 พฤษภาคม 2532 - 4 กรกฎาคม 2532 ||align="center"| [[ตฤณ เศรษฐโชค]]<br>[[จริยา สรณคม]] ||align="center"|
| align="center"| [[กฤตยา]] ||align="center"| 7 สิงหาคม 2532 - 11 กันยายน 2532 ||align="center"| [[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]]<br>[[ชุดาภา จันทเขตต์]] ||align="center"| [[รัชนู บุญชูดวง]]
|-
| align="center"| [[กลิ่นร่ำ]] ||align="center"| 12 กันยายน 2532 - 17 ตุลาคม 2532 ||align="center"| [[นาถยา แดงบุหงา]]<br>[[ปาหนัน ณ พัทลุง]]<br>[[วรรณิศา ศรีวิเชียร]]<br>[[ศานติ สันติเวชชกุล]]||align="center"| [[ทาริกา ธิดาทิตย์|บริษัท รังสิรัตน์ จำกัด]]
|-
| align="center"| [[คนใช้เจ้าขา]] ||align="center"| 18 ตุลาคม 2532 - 19 ธันวาคม 2532 ||align="center"| ||align="center"|
ผู้ใช้นิรนาม