ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อค้างคาว"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ข ==
* [[ค้างคาวขุนช้าง]] ([[:en:Cheiromeles torquatus]])
 
== ค ==
* [[ค้างคาวคุณกิตติ]] ([[:en:Craseonycteris thonglongyai]])
 
== จ ==
* [[ค้างคาวจมูกหลอดท้องขาว]] ([[:en:Murina leucogaster]])
* [[ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง]] ([[:en:Murina aurata]])
* [[ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว]] ([[:en:Murina huttonii]])
* [[ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น]] ([[:en:Murina cyclotis]])
 
== ด ==
* [[ค้างคาวดอย]] ([[:en:Sphaerias blanfordi]])
* [[ค้างคาวดอยหลังลายขาว]] ([[:en:Scotomanes ornatus]])
 
== ท ==
* [[ค้างคาวท้องสีน้ำตาลสุราษฎร์]] ([[:en:Eptesicus demissus]])
* [[ค้างคาวท้องสีน้ำตาลหูหนา]] ([[:en:Eptesicus pachyotis]])
* [[ค้างคาวท้องสีน้ำตาลใหญ่]] ([[:en:Eptesicus serotinus]])
 
== ป ==
* [[ค้างคาวปากย่น]] ([[:en:Tadarida plicata]])
* [[ค้างคาวปากย่นใหญ่]] ([[:en:Tadarida teniotis]])
* [[ค้างคาวปีกพับเล็ก]] ([[:en:Miniopterus pusillus]])
* [[ค้างคาวปีกพับใหญ่]] ([[:en:Miniopterus schreibersii]])
 
== ผ ==
* [[ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก]] ([[:en:Tylonycteris pachypus]])
* [[ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่]] ([[:en:Tylonycteris robustula]])
 
== พ ==
* [[ค้างคาวเพดานเล็ก]] ([[:en:Scotophilus kuhlii]])
* [[ค้างคาวเพดานใหญ่]] ([[:en:Scotophilus heathii]])
 
== ฟ ==
* [[ค้างคาวฟันร่อง]] ([[:en:Phoniscus atrox]])
* [[ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก]] ([[:en:Hesperoptenus blandfordi]])
* [[ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่]] ([[:en:Hesperoptenus tickelli]])
 
== ม ==
* [[ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก]] ([[:en:Rhinolophus pearsonii]])
* [[ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่]] ([[:en:Rhinolophus yunanensis]])
* [[ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน]] ([[:en:Pteropus vampyrus]])
* [[ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง]] ([[:en:Pteropus lylei]])
 
== ย ==
* [[ค้างคาวยอดกล้วยป่า]] ([[:en:Kerivoula whiteheadi]])
* [[ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม]] ([[:en:Kerivoula papillosa]])
* [[ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ]] ([[:en:Kerivoula picta]])
* [[ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก]] ([[:en:Kerivoula minuta]])
 
== ล ==
* [[ค้างคาวลูกหนูกรามหน้าบนเล็ก]] ([[:en:Pipistrellus cadornae]])
* [[ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว]] ([[:en:Pipistrellus tenuis]])
* [[ค้างคาวลูกหนูอินเดีย]] ([[:en:Pipistrellus coromandra]])
* [[ค้างคาวเล็บกุด]] ([[:en:Eonycteris spelaea]])
 
== ว ==
* [[ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก]] ([[:en:Megaderma spasma]])
* [[ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่]] ([[:en:Megaderma lyra]])
 
== ส ==
* [[ค้างคาวสามศร]] ([[:en:Aselliscus stoliczkanus]])
 
== ห ==
* [[ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า]] ([[:en:Hipposideros lylei]])
* [[ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ]] ([[:en:Hipposideros turpis]])
* [[ค้างคาวหูหนูยักษ์]] ([[:en:Myotis chinensis]])
* [[ค้างคาวหูหนูหน้าขน]] ([[:en:Myotis annectans]])
 
== อ ==
* [[ค้างคาวอีอาอีโอ]] ([[:en:Ia io]])
* [[ค้างคาวไอ้แหว่ง]] ([[:en:Coelops frithii]])
35,491

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์