ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 4 ภาควิชา ดังนี้
* [[ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|ภาควิชาจิตวิทยา]]
* [[ภาควิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|ภาควิชาพัฒนาสังคม]]
* [[ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|ภาควิชาประวัติศาสตร์]]
* [[ภาควิชาพัฒนาสังคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|ภาควิชาพัฒนาสังคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา]]
* [[ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์]]
 
417

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์