ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สองฝั่งคลอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
บทประพันธ์เรื่อง สองฝั่งคลอง ได้นำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์เมื่อ พ.ศ. 2535 โดย [[สุรางค์ เปรมปรีดิ์]] ผู้ถือลิขสิทธิ์นวนิยายเรื่องนี้ มอบหมายทาง [[ดาราวิดีโอ]] เป็นผู้ผลิต
ออกอากาศทาง[[ช่อง 7]] <br> ละครเรื่องนี้เป็นสต๊อก ใช้เวลาทำยาวนาน <br>
ช่วงปี 2524 จนถึงปี 2541 คือยุคการบริหารด้านละครของคุณแดง หลังจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันผ่านบอร์ดคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
 
782

การแก้ไข