ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังฆราช"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระสังฆราชของ[[ประเทศไทย]]เรียกว่า '''สมเด็จพระสังฆราช''' และมีตำแหน่งเป็นสกลมหาสังฆปริณายก เพราะทรงเป็นประมุขปกครองบัญชาการคณะสงฆ์ทุกนิกายในประเทศไทย และมีพระอิสริยยศเสมอด้วยพระองค์เจ้าต่างกรม [[พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕]] ฉบับปัจจุบันให้[[พระมหากษัตริย์ไทย]]เป็นผู้สถาปนา[[สมเด็จพระราชาคณะ]]ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช<ref>[http://www.songpak16.com/prb_all.htm พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535], สำนักงาน[[เจ้าคณะภาค]] 16, เรียกข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555</ref>
 
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ล่าสุดคือ [[สมเด็จพระญาณสังวรอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]] ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ [[21 เมษายน|12 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2532|พ.ศ. 2560]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25322560/AB/063005/1.PDF ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช], ตอนที่ 635ข, เล่ม 106134, วันที่ 2112 เมษายนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 25322560, หน้า 1-7</ref> และได้สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2556]]<ref>ผู้จัดการออนไลน์, [http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000133318 สมเด็จพระสังฆราช สิ้นพระชนม์แล้ว]</ref> ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการคัดเลือกสมเด็จพระราชาคณะขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช <ref>ไทยรัฐ, [http://www.thairath.co.th/content/edu/379041 เปิดระเบียบแต่งตั้ง 'สมเด็จพระสังฆราช' องค์ใหม่]3</ref>
 
== ประเทศกัมพูชา ==
677

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์