ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสตึก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,473
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,390
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,437
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,307
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,210
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,130
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,642
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,610
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,002
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 10,957
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,942
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,341
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 10,286
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,263
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,253
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 9,127
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,087
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,233
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,224
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,413
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,374
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 6,307
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,307
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,050
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,040
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,585
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,552
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 5,514
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,638
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
1,238

การแก้ไข