ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เฮนรี เฟรเดอริก เจ้าชายแห่งเวลส์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
{{เจ้าชายแห่งเวลส์}}
{{โครงชีวประวัติ}}
 
 
[[หมวดหมู่:เสียชีวิตจากไข้รากสาดน้อย]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งโรธเซย์]]
{{โครงชีวประวัติ}}
417,867

การแก้ไข