ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| align=center |1 || หนองแวง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,417
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 8,379
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,356
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,359
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,410
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,429
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 8,408
| align=right | 8,385
|-
| align=center |2 || ทองหลาง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,260
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,254
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,317
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,308
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 5,320
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,295
| align=right | 5,281
|-
| align=center |3 || หนองเยือง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,735
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,736
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,745
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,730
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,748
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,734
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,723
| align=right | 4,740
|-
| align=center |4 || แดงใหญ่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,713
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,690
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,711
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,689
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,687
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,681
| align=right | 4,670
|-
| align=center |5 || กู่สวนแตง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,987
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 3,977
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,960
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,936
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,955
| align=right | 3,899
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 262,577 || align=right style="background:#cccccc;" | 261,611 || align=right style="background:#cccccc;" |260,640 || align=right style="background:#cccccc;" | 260,281 || align=right style="background:#cccccc;" | 258,947 || align=right style="background:#cccccc;" | 258,806 || align=right style="background:#cccccc;" |258,395 || align=right style="background:#cccccc;" |257,845 ||
1,238

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์