ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหม"

== เทวสถานและเทวรูปที่สร้างอุทิศถวายในประเทศต่าง ๆ == === ประเทศอินเดีย === {{โครงส่วน}} === [[ประเ
({{กล่องข้อมูล เทวะ | name = พระพรหม | native_name = ब्रह्मा | image = Thai 4 Buddies.jpg | caption = ท้าวมหาพรหม ที่แยกราชประสงค์ [[)
(== เทวสถานและเทวรูปที่สร้างอุทิศถวายในประเทศต่าง ๆ == === ประเทศอินเดีย === {{โครงส่วน}} === [[ประเ)
=== [[ประเทศไทย]] ===
=== [[เทวสถาน]]ใน[[ศาสนาฮินดู]]ที่มีเทวรูปใน[[ประเทศไทย]] ===
[[ไฟล์:Bkkdevasathan0609a.jpg|thumb|250px|right| ศาลพระพรหม ด้านหน้า หอพระอิศวร [[เทวสถานโบสถ์พราหมณ์]] [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]].]]
* ศาลพระพรหม [[วัดพระศรีมหาอุมาเทวี]]([[วัดพระศรีมหาอุมาเทวี|วัดแขกสีลม]]) [[ถนนสีลม]] [[เขตบางรัก]] [[กรุงเทพมหานคร]] [[เทวรูป]]ทำด้วย[[สัมฤทธิ์]][[ประติมานวิทยา|เทวลักษณะ]][[ราชวงศ์โจฬะ|ศิลปะโจฬะ]]
* ศาลพระพรหม ด้านหน้า หอพระอิศวร [[เทวสถานโบสถ์พราหมณ์]] [[กรุงเทพมหานคร]] และที่ด้านหน้า[[เครื่องบูชาแบบไทย|เบญจา]]ที่ประดิษฐาน[[เทวรูป]][[พระศิวะ|พระอิศวร]]องค์ประธานและหมู่[[เทวรูป]]สำหรับใช้ในการพระราชพิธีหลวง
* [[สมาคมฮินดูธรรมสภา]] (วัดวิษณุ) [[เขตยานนาวา]] [[กรุงเทพมหานคร]] ด้านหน้าวิหาร[[ทุรคา|พระแม่ทุรคา]]
* [[สมาคมฮินดูสมาช]] [[กรุงเทพมหานคร]](วัดเทพมณเฑียร) ประดิษฐาน[[เทวรูป]]ร่วมกับ[[เทวรูป]][[พระแม่คายตรี]] ซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามหอ[[ทุรคา|พระแม่ทุรคา]]
ผู้ใช้นิรนาม