ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหากัสสปะ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ย้อนการแก้ไขที่ 6852741 สร้างโดย 2405:9800:B840:4D8C:3C5E:3F66:F4E:1 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 6852741 สร้างโดย 2405:9800:B840:4D8C:3C5E:3F66:F4E:1 (พูดคุย))
| สถานที่บรรลุธรรม = พหุปุตตเจดีย์
| ตำแหน่ง =
| เอตทัคคะ = ผู้มีธุดงค์วัตร 13 ประการทรงธุดงควัตร
| อาจารย์ = [[พระโคตมพุทธเจ้า]]
| ลูกศิษย์ =
| หมายเหตุ =
}}
'''พระมหากัสสปะ''' เป็น[[พระอรหันต์]][[สาวก]]องค์หนึ่งของ[[พระโคตมพุทธเจ้า]] เป็น[[เอตทัคคะ]]ที่ทรงยกย่องและให้ถือเป็นแบบอย่างในด้าน'''ผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์'''<ref name="ปฐมวรรค">[http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/tpd20.htm ปฐมวรรค], พระสุตตัตนตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ๑๔. เอตทัคควรรค ๑. ปฐมวรรค</ref> ภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ท่านได้เป็นประธานในการ[[สังคายนาครั้งที่หนึ่งในศาสนาพุทธ]]
 
== ประวัติ ==

รายการนำทางไซต์