ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| list3 = [[เทศบาลเมืองกระนวน|กระนวน]] • [[เทศบาลเมืองชุมแพ|ชุมแพ]] • [[เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม|บ้านทุ่ม]] • [[เทศบาลเมืองบ้านไผ่|บ้านไผ่]] • [[เทศบาลเมืองเมืองพล|เมืองพล]] • [[เทศบาลเมืองศิลา|ศิลา]]
| group4 = [[เทศบาลตำบล]]
| list4 = [[เทศบาลตำบลท่าพระ|ท่าพระ]] • [[เทศบาลตำบลบ้านเป็ด|บ้านเป็ด]] • [[เทศบาลตำบลสาวะถี|สาวะถี]] • [[เทศบาลตำบลเมืองเก่า (จังหวัดขอนแก่น)|เมืองเก่า]] • [[เทศบาลตำบลบ้านค้อ|บ้านค้อ]] • [[เทศบาลตำบลโนนท่อน|โนนท่อน]] • [[เทศบาลตำบลสำรญ|สำราญ]] • [[เทศบาลตำบลหนองตูม|หนองตูม]] • [[เทศบาลตำบลพระลับ|พระลับ]] • [[เทศบาลตำบลห้วยยาง|ห้วยยาง]] • [[เทศบาลตำบลน้ำอ้อม|น้ำอ้อม]] • [[เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง|เขาสวนกวาง]] • [[เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง|โนนสมบูรณ์]] • [[เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย|บ้านโคก]] • [[เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย|โพธิ์ไชย]] • [[เทศบาลตำบลนาแพง|นาแพง]] • [[เทศบาลตำบลภูผาแดง|ภูผาแดง]] • [[เทศบาลตำบลชนบท|ชนบท]] • [[เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์|ชลบถวิบูลย์]] • [[เทศบาลตำบลหนองไผ่ (จังหวัดขอนแก่น)|หนองไผ่]] • [[เทศบาลตำบลโนนหัน|โนนหัน]] • [[เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า|หนองเสาเล้า]] • [[เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์|โคกสูงสัมพันธ์]] • [[เทศบาลตำบลซำสูง|ซำสูง]] • [[เทศบาลตำบลน้ำพอง|น้ำพอง]] • [[เทศบาลตำบลลำน้ำพอง|ลำน้ำพอง]] • [[เทศบาลตำบลกุดน้ำใส|กุดน้ำใส]] • [[เทศบาลตำบลม่วงหวาน|ม่วงหวาน]] • [[เทศบาลตำบลโนนศิลา|โนนศิลา]] • [[เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่|ในเมือง]] • [[เทศบาลตำบลบ้านฝาง|บ้านฝาง]] • [[เทศบาลตำบลโคกงาม|โคกงาม]] • [[เทศบาลตำบลโนนฆ้อง|โนนฆ้อง]] • [[เทศบาลตำบลป่ามะนาว|ป่ามะนาว]] • [[เทศบาลตำบลบ้านแฮด|บ้านแฮด]] • [[เทศบาลตำบลวังสวรรค์|วังสวรรค์]] • [[เทศบาลตำบลโคกสำราญ|โคกสำราญ]] • [[เทศบาลตำบลเปือยน้อย|เปือยน้อย]] • [[เทศบาลตำบลสระแก้ว|สระแก้ว]] • [[เทศบาลตำบลพระยืน|พระยืน]] • [[เทศบาลตำบลพระบุ|พระบุ]] • [[เทศบาลตำบลบ้านโต้น|บ้านโต้น]] • [[เทศบาลตำบลภูผาม่าน|ภูผาม่าน]] • [[เทศบาลตำบลภูเวียง|ภูเวียง]] • [[เทศบาลตำบลหนองกุงธนสาร|หนองกุงธนสาร]] • [[เทศบาลตำบลมัญจาคีรี|มัญจาคีรี]] • [[เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี|นาข่า]] • [[เทศบาลตำบลในเมือง (อำเภอเวียงเก่า)|ในเมือง]] • [[เทศบาลตำบลแวงน้อย|แวงน้อย]] • [[เทศบาลตำบลก้านเหลือง|ก้านเหลือง]] • [[เทศบาลตำบลแวงใหญ่|แวงใหญ่]] • [[เทศบาลตำบลสีชมพู|สีชมพู]] • [[เทศบาลตำบลนาจาน|นาจาน]] • [[เทศบาลตำบลวังเพิ่ม|วังเพิ่ม]] • [[เทศบาลตำบลหนองนาคำ|หนองนาคำ]] • [[เทศบาลตำบลขนวน|ขนวน]] • [[เทศบาลตำบลหนองเรือ|หนองเรือ]] • [[เทศบาลตำบลดอนโมง|ดอนโมง]] • [[เทศบาลตำบลหนองแก|หนองแก]] • [[เทศบาลตำบลยางคำ|ยางคำ]] • [[เทศบาลตำบลโนนทอง|โนนทอง]] • [[เทศบาลตำบลหนองนาคำ|หนองนาคำ]]• [[เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (จังหวัดขอนแก่น)|หนองสองห้อง]] • [[เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์|เขื่อนอุบลรัตน์]] • [[เทศบาลตำบลโคกสูง (จังหวัดขอนแก่น)|โคกสูง]] • [[เทศบาลตำบลนาคำ|นาคำ]]
| group5 =
| list5 =
ผู้ใช้นิรนาม