ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| succession = [[สมเด็จพระสังฆราช]] พระองค์ที่ 10
|สมณุตตมาภิเษก = [[5 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2453]]
|สถานที่ = [[วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารพระศรีรัตนศาสดาราม]]
|สถานที่ประสูติ = [[พระบรมมหาราชวัง]]
|ดำรงพระยศ = [[5 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2453]] - [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2464]] ({{อายุปีและ10 พรรษา 241 วัน|2453|12|5|2464|8|2}})
|ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)]]
|ถัดไป = [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า]]
226

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์