ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระมารดา = หม่อมปุ่น
| succession = [[สมเด็จพระสังฆราช]] พระองค์ที่ 11
| ดำรงพระยศ = [[20 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2464]] - [[25 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2480]] ({{อายุปีและ16 พรรษา 5 วัน|2464|8|20|2480|8|25}})
|สมณุตตมาภิเษก = [[20 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2464]]
|สถานที่ = [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพระศรีรัตนศาสดาราม]]
| สถานที่สิ้นพระชนม์ = [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
| ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส]]
226

การแก้ไข