ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปราคา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ก่อนหน้าที่จะมีการศึกษาการเกิดอุปราคาในะดเัพะัพเด้ดเวิชาดาราศาสตร์ ได้มีตำนานหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกิดอุปราคาในหลาย ๆ ลักษณะ เช่น ในตำนานของชาวฮินดูนั้น เล่ากันว่า จันทรุปราคาเกิดเ้ดเ้ดเ้ด้ด้ดจาก[[ราหู]]อมจันทร์ และในวรรณคดีเรื่อง[[ไตรภูมิพระร่วง]]ก็มีการกล่าวถึงราหูอมจันทร์เช่นกัน
 
ภีมกาก11 ปะ lolVG ปะ
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์