ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคคอมมิวนิสต์เชโกสโลวาเกีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|founded = {{start date|1921|5|16}}
|dissolved = {{end date|1990|11|28}}<ref>[http://www.kscm.cz/our-party/history KSCM official Website History]</ref>
|successor = [[Communist Party of Bohemia and Moraviaพรรคคอมมิวนิสต์แห่งโบฮีเมียและโมราเวีย]] {{small|([[เช็กเกีย]])}}<br>[[พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสโลวาเกีย]] {{small|([[สโลวาเกีย]])}}
|headquarters = [[ปราก]], เชโกสโลวาเกีย
|newspaper = ''[[Rudé právo]]''
|youth_wing = [[สันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์เชโกสโลวาเกีย]] (1921-1936),<br>สหภาพเยาวชนเชโกสโลวาเกีย (1949–1968),<br>สหภาพเยาวชนสังคมนิยม (1970–1989)
|youth_wing = [[Young Communist League of Czechoslovakia]] (1921-1936),<br>Czechoslovak Union of Youth (1949–1968),<br>Socialist Youth Union (1970–1989)
|wing1_title = Paramilitary wing
|wing1 = ''[[People's Militias (Czechoslovakia)|Ľudové milície]]''
'''พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเชโกสโลวาเกีย''' ([[ภาษาเช็ก|เช็ก]] และ[[ภาษาสโลวัก|สโลวัก]]: ''Komunistická strana Československa'', '''KSČ''') เป็นพรรคการเมืองและ[[พรรคคอมมิวนิสต์]]สาย[[มาร์กซิสต์]]–[[ลัทธิเลนิน|เลนินนิสต์]]ของ[[เชโกสโลวาเกีย]]โดยพรรคได้อำนาจการปกครองจากรัฐประหารในปี ค.ศ. 1948 จนในปี ค.ศ. 1968 พรรคได้เป็นนโยบายเป็นคอมมิวนิสต์สายเสรีจนถูก[[สหภาพโซเวียต]]เข้าแทรกแซงและเปลี่ยนนโยบายตามเดิมก่อนจะถูก[[การปฏิวัติกำมะหยี]]โค่นจนพรรคล่มสลายในปี ค.ศ. 1989
 
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเชโกสโลวาเกียในปัจจุบันได้ถูกแยกออกหลังการล่มสลายของเชโกสโลวาเกียคือใน[[ประเทศเช็กเกีย]]เป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งโบฮีเมียและมอลดาโมราเวียล่วนสโลวาเกียเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสโลวาเกีย
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม