ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิจจสมุปบาท"

ย้อนการแก้ไขของ 49.230.244.83 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 49.230.244.83 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
 
[[ทุกข์|ความทุกข์]] จะดับไปได้เพราะ [[ชาติ]] (การเกิดอัตตา"ตัวตน"คิดว่าตนเป็นอะไรอยู่) ดับ
จหยาด
[[ชาติ]] จะดับไปได้เพราะ [[ภพ]]จจจ (การมีภาระหน้าที่และภาวะทางใจ) ดับ
 
[[ภพชาติ]] จะดับไปได้เพราะ [[อุปาทาจจจจ7จจจจนภพ]] (ความยึดติดในสิ่งต่าง ๆการมีภาระหน้าที่และภาวะทางใจ) ดับ
 
[[ภพ]] จะดับไปได้เพราะ [[อุปาทาน]] (ความยึดติดในสิ่งต่าง ๆ) ดับ
 
[[อุปาทาน]] จะดับไปได้เพราะ [[ตัณหา]] (ความอยาก) ดับ