ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิจจสมุปบาท"

(ย้อนการแก้ไขของ Specialitar (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
[[ทุกข์|ความทุกข์]] จะดับไปได้เพราะ [[ชาติ]] (การเกิดอัตตา"ตัวตน"คิดว่าตนเป็นอะไรอยู่) ดับ
จหยาด
[[ชาติ]] จะดับไปได้เพราะ [[ภพ]]จจจ (การมีภาระหน้าที่และภาวะทางใจ) ดับ
 
[[ชาติภพ]] จะดับไปได้เพราะ [[ภพอุปาทาจจจจ7จจจจน]] (การมีภาระหน้าที่และภาวะทางใจความยึดติดในสิ่งต่าง ๆ) ดับ
 
[[ภพ]] จะดับไปได้เพราะ [[อุปาทาน]] (ความยึดติดในสิ่งต่าง ๆ) ดับ
 
[[อุปาทาน]] จะดับไปได้เพราะ [[ตัณหา]] (ความอยาก) ดับ
ผู้ใช้นิรนาม