ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัครบิดร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''อัครบิดร'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 375-6</ref> ({{lang-en|patriarch}}) ชาว[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ในประเทศไทย]] เรียกว่า '''สมเด็จพระอัครสังฆราช''' และ ชาว[[โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย]]เรียกว่า'''อัครปิตา''' ส่วนชาว[[โรมันคาทอลิกในประเทศไทย]]เรียกว่า'''พระอัยกา''' ถือเป็นตำแหน่ง[[มุขนายก]]ชั้นสูงสุดในบาง[[คริสตจักร]] เช่น [[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] [[ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์]] [[โรมันคาทอลิก]] และ[[อัสซีเรียนแห่งตะวันออก]]
 
แต่เดิม[[คัมภีร์ไบเบิล]]ช้คำนี้เพื่อหมายถึง [[อับราฮัม]] [[อิสอัค]] และ[[ยาโคบ]] ผู้เป็น[[ปฐมบรรพบุรุษ]]ของ[[วงศ์วานอิสราเอล]] และเรียกยุคที่ทั้งสามคนนี้มีชีวิตอยู่ว่า[[ยุคอัครบิดร]]
791

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์