ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าควังจงแห่งโครยอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระราชบิดา = [[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]]
| พระราชมารดา = พระมเหสีซินมยองซุนซอง ตระกูลยู
| พระอัครมเหสี = แฮซู
| พระอัครมเหสี = สมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (대목왕후 황보씨) พระราชธิดาของพระเจ้าแทโจกับสมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู
| พระราชสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดา = [[พระเจ้าคยองจงแห่งโครยอ|พระเจ้าคยองจง]]
3

การแก้ไข