ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดิเรก อิงคนินันท์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnotes =
}}
 
== '''ดิเรก อิงคนินันท์''' ([[31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2493]] - ) [[ประธานศาลฎีกา]]คนที่ 42 ==
 
== ประวัติ ==
== การทำงาน ==
รับราชการครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2520 ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ได้เป็นผู้พิพากษาศาล[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] ผู้พิพากษาศาล[[จังหวัดพิษณุโลก]] ผู้พิพากษาศาล[[จังหวัดอ่างทอง]] ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล[[จังหวัดราชบุรี]] ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตามลำดับ ได้ทำงานในศาลฎีกาครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2537 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ต่อมาย้ายไปเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 แล้วกลับมาทำงานในศาลอุธรณ์ในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 6 ตามลำดับ ได้กลับมาทำงานในศาลฎีกาอีกครั้งเมื่อพ.ศ. 2548 เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา เลื่อนขึ้นเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกาตามลำดับ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เมื่อพ.ศ. 2556<ref> [http://www.dailynews.co.th/Content/crime/151936/%E2%80%9C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E2%80%9D%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+42 “ดิเรก อิงคนินันท์”ผงาดนั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 42]. จากเดลินิวส์. วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2556</ref> แทน[[ไพโรจน์ วายุภาพ]] และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2558
 
== รางวัลที่ได้รับ ==
* ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์