ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดนตรีสมัยคลาสสิก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ระวังสับสน|ดนตรีคลาสสิก}}
'''ยุคคลาสสิก''' ({{lang-en|Classical period}}) เป็นยุคของดนตรีระหว่าง ค.ศ.1750-1820 ดนตรีมีการเปิดกว้างสู่ประชาชนเป็นดนตรีนอก''โบสถ์'' (secular music) มากขึ้น ดนตรียุคคลาสสิกมีลักษณะความเป็นจริง มีความสมดุล และแจ่มชัดชัดเจนในรูปแบบ ในยุคนี้ดนตรีบรรเลงมีความเด่นกว่าเพลงร้อง ดนตรียุคคลาสสิกเป็นดนตรีบริสุทธิ์ (absolute music) คือ ดนตรีที่ไม่มีจินตนาการอยู่เบื้องหลัง ไม่มีบทกวีประกอบ เป็นดนตรีที่มีแต่เสียงดนตรีบริสุทธิ์ ตรงข้ามกับดนตรีใน[[ยุคโรแมนติก (ดนตรี)|ยุคโรแมนติก]]ที่เป็นดนตรีพรรณนา (program music) คือดนตรีที่มีเรื่องราว ยุคนี้มีกรุงเวียนนาของออสเตรียเป็นศูนย์กลางของดนตรี
 
==ลักษณะดนตรียุคคลาสสิก==
ผู้ใช้นิรนาม