ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครยะลา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
เดิมตามราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา ประกาศเล่มที่ 52 หน้า 1223 ตรา ณ วันที่ [[11 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2479]] มีเนื้อที่แรกเริ่มประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร<ref name="ยะลา"/> ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2509]] ได้ขยายพื้นที่เป็น 19.4 ตารางกิโลเมตรซึ่งครอบคลุม[[ตำบลสะเตง]]ทั้งหมด<ref name="ยะลา"/> มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้<ref name="ยะลา"/>
 
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[ตำบลยุโป]] อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และติดต่อกับ[[อำเภอยะรัง]] [[จังหวัดปัตตานี]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[ตำบลสะเตงนอก]] อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[ตำบลท่าสาป]] อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[ตำบลสะเตงนอก]] อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 
== ประชากร ==
ผู้ใช้นิรนาม