ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนสุขุมวิท"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* {{ป้ายทางหลวง|E|เฉลิมมหานคร}} [[ทางพิเศษเฉลิมมหานคร]] ใน[[เขตปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร|กรุงเทพฯ]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|34}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34|ถนนบางนา-ตราด]] ใน[[เขตบางนา]] [[กรุงเทพมหานคร|กรุงเทพฯ]]
* {{ป้ายทางหลวง|E|กาญจนาภิเษก}} [[ถนนกาญจนาภิเษก|ทางพิเศษกาญจนาภิเษก]] ใน [[อ.เมืองสมุทรปราการ|อ.เมืองสมุทรปราการ]] [[จ.สมุทรปราการ]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|34}}{{ป้ายทางหลวง|H|314}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34|ถนนเทพรัตน]] / [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314|ทล.314]] ใน [[อ.บางปะกง]] [[จ.สมุทรปราการฉะเชิงเทรา]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|361}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361|ทล.361]] ใน [[อ.เมืองชลบุรี|อ.เมืองชลุบรี]] [[จ.ชลบุรี]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|315}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315|ทล.315]] ใน [[อ.เมืองชลบุรี|อ.เมืองชลบุรี]] [[จ.ชลบุรี]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|344}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344|ทล.344]] ใน [[อ.เมืองชลบุรี|อ.เมืองชลบุรี]] [[จ.ชลบุรี]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|361}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361|ทล.361]] ใน [[อ.เมืองชลบุรี|อ.เมืองชลบุรี]] [[จ.ชลบุรี]]
* {{ป้ายทางหลวง|MT|7}} [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7|ทล.7]] ใน [[อ.ศรีราชา]] [[จ.ชลบุรี]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|36}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36|ทล.36]] ใน [[อ.บางละมุง]] [[จ.ชลบุรี]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|331}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331|ทล.331]] ใน [[อ.สัตหีบ]] [[จ.ชลบุรี]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|332}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332|ทล.332]] ใน [[อ.บ้านฉาง]] [[จ.ระยอง]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|363}} ทล.363 ใน [[อ.เมืองระยอง|อ.เมืองระยอง]] [[จ.ระยอง]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|364}} ทล.364 ใน [[อ.เมืองระยอง|อ.เมืองระยอง]] [[จ.ระยอง]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|36}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36|ทล.36]] ใน [[อ.เมืองระยอง|อ.เมืองระยอง]] [[จ.ระยอง]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|344}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344|ทล.344]] ใน [[อ.แกลง]] [[จ.ระยอง]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|316}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 316|ทล.316]] ใน [[อ.เมืองจันทบุรี|อ.เมืองจันทบุรี]] [[จ.จันทบุรี]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|317}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317|ทล.317]] ใน [[อ.เมืองจันทบุรี|อ.เมืองจันทบุรี]] [[จ.จันทบุรี]]
}}
| ปลายทาง = ทางหลวงหมายเลข 48 ใน[[จังหวัดเกาะกง]] [[ประเทศกัมพูชา]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์