ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสารคามพิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
'''โรงเรียนสารคามพิทยาคม''' ({{lang-en|Sarakham Pittayakhom School}}) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[10 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2456]] ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด [[อำเภอเมืองมหาสารคาม]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนนครสวรรค์ [[เทศบาลเมืองมหาสารคาม]] ตำบลตลาด [[อำเภอเมืองมหาสารคาม|อำเภอเมือง]]
[[จังหวัดมหาสารคาม]] มีบริเวณพื้นที่ทั้งหมด 36 ไร่ 2 งาน
เดิมเปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้ใช้นิรนาม